Tørrsprøyting av betong

Dette gir god kvalitet på reparasjoner.

  • Sprøyting av vegg
  • Forsterking eller tetting av grunnmurer
  • Reparasjon av skadet betongkostruksjoner

Tørrsprøyting av betong er en hurtig og rimelig metode.

torrsproyting betong     utennavn4