Spesialiteter

  • Vi  har arbeidet med betong og rehabiliteringsarbeider siden 1968.
  • Firmaet har egne ansatte og nettverksamarbeid med aktører i bransjen for å imøtekomme større oppgaver dersom dette er aktuelt.
  • Referanser kan oppgis ved forespørsel


Vannkraftbransjen

demning mur rep    betongarbeid demninger 3

Luker og tverrslagsporter

luker tverrslagsporter    rehabilitering fuger betongdammer

 Rehabilitering av fuger i betongdammer

Kraftstasjoner

kraftstasjonerjpg 

 

 

  • Referanser kan oppgis ved forespørsel