Tilkomst der hvor kostnader og tilgjengelighet gjør nødvendige arbeider vanskelig

  • Fjellsikring
  • Arbeider i sjakter og rørgater
  • Befaring og arbeider på fasader
  • Rehabilitering av master, demninger, e.l
  • Tilstandsanalyser

 

Arbeider i luftesjakt, Nasjonalteateret stasjon
 
 
 
Vi har gjennomført fjellsikringskurs hos AAK Safety